Tři kameny

Délka – 5,2 km
Převýšení – 165 m
Náročnost – nenáročná procházka i pro rodiny dětmi, trasa kromě závěrečného výstupu na Tři kameny dostupná i kočárkem

Na Přemyslovské sedlo se dopravime autem, možno zaparkovat u Ski areálu Přemyslov nebo přímo na sedle u dřevěného turistického přístřešku.

Na Přemyslovském sedle se nachází přírodní rezervace. Předmětem ochrany jsou zdejší společenstva rašelinných a mokrých luk s vysokou druhovou diverzitou a výskytem řady zvláště chráněných druhů rostlin. Sedlem prochází hranice Chráněné krajinné oblasti Jeseníky.

Od roku 1651 až do konce druhé světové války bylo Přemyslovské sedlo obydlené. V současné době zde hospodaří ekologičtí zemědělci. O historii i současnosti se můžete více dozvědět z informačních panelů.

Již z tohoto místa se nám otevírá krásný rozhled na hlavní hřeben Hrubého Jeseníku i na masiv Králického Sněžníku.

tři kamenyVydáme se po červené cyklistické značce, stoupáme lesem po asfaltové lesní cestě. Po dvou kilometrech dojdeme na rozcestí Tři kameny – útulna. Odbočíme doleva, modrá turistická značka nás vede po lesní pěšině. Závěrečný výstup na skalní útvar Tři kameny může být pro menší děti adrenalinovým zážitkem.

Tři kameny (925 m n. m.) jsou tvořeny třemi mrazovými sruby, dosahujícími výšky 30 m. Nabízí se nám odtud nádherný výhled: na levé straně spatříme masiv Králického Sněžníku, přímo pod námi Přemyslovské sedlo a nad ním Černou stráň, a napravo se táhne hlavní hřeben Hrubého Jeseníku – na masiv Mravenečníku navazují Dlouhé stráně, zahlédneme větrnou elektrárnu u Tetřeví chaty a vrchol Pradědu.

Až se dosyta pokocháme vyhlídkou, vydáme se zpět stejnou cestou.

Zdroj:
http://www.loucna-nad-desnou.cz/
PRO-BIO – Svaz ekologických zemědělců, z.s.
Kobza Miroslav: Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku, Praha: Regia s. r. o., 2015
David Petr, Soukup Vladimír a kol., Jeseníky – Šumpersko a Králický Sněžník, Praha: S &D, 2009