Tři kameny

Délka – 5,2 km
Převýšení – 165 m
Náročnost – nenáročná procházka i pro rodiny dětmi, trasa kromě závěrečného výstupu na Tři kameny dostupná i kočárkem

Naše trasa začíná na parkovací ploše v Přemyslově, naleznete ji na levé straně vozovky (ve směru od Loučné nad Desnou), poté, co minete Ski areál Přemyslov. Pěšky se vydáme po silnici dále ve směru na Nové Losiny.

tři kamenyPo pravé straně míjíme kříž pravděpodobně z roku 1779. Jak nás německý nápis poučí, nechal jej vystavět Hans Georg Klein (*1721 † 1801). V roce 1879 byl renovován jeho pravnukem Franzem Kleinem, který se již pyšnil šlechtickým přídomkem von Wisenberg. V roce 2015 byl kříž zrestaurován.

Na vrcholu Přemyslovského sedla se nachází přírodní rezervace. Předmětem ochrany jsou zdejší společenstva rašelinných a mokrých luk s vysokou druhovou diverzitou a výskytem řady zvláště chráněných druhů rostlin. Sedlem prochází hranice Chráněné krajinné oblasti Jeseníky.

Od roku 1651 až do konce druhé světové války bylo Přemyslovské sedlo obydlené. V současné době zde hospodaří ekologičtí zemědělci. O historii i současnosti se můžete více dozvědět z informačních panelů.

Již z tohoto místa se nám otevírá krásný rozhled na hlavní hřeben Hrubého Jeseníku i na masiv Králického Sněžníku.

tři kamenyNa vrcholu Přemyslovského sedla odbočíme ze silnice doleva a po červené cyklistické značce stoupáme lesem po asfaltové lesní cestě. Po dvou kilometrech dojdeme na rozcestí Tři kameny – útulna. Odbočíme doleva, modrá turistická značka nás vede po lesní pěšině. Závěrečný výstup na skalní útvar Tři kameny může být pro menší děti adrenalinovým zážitkem.

Tři kameny (925 m n. m.) jsou tvořeny třemi mrazovými sruby, dosahujícími výšky 30 m. Nabízí se nám odtud nádherný výhled: na levé straně spatříme masiv Králického Sněžníku, přímo pod námi Přemyslovské sedlo a nad ním Černou stráň, a napravo se táhne hlavní hřeben Hrubého Jeseníku – na masiv Mravenečníku navazují Dlouhé stráně, zahlédneme větrnou elektrárnu u Tetřeví chaty a vrchol Pradědu.

Až se dosyta pokocháme vyhlídkou, vydáme se zpět stejnou cestou.

Zdroj:
http://www.loucna-nad-desnou.cz/
PRO-BIO – Svaz ekologických zemědělců, z.s.
Kobza Miroslav: Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku, Praha: Regia s. r. o., 2015
David Petr, Soukup Vladimír a kol., Jeseníky – Šumpersko a Králický Sněžník, Praha: S &D, 2009