Skřítek

Sedlo Skřítek

Vedle Ramzovského a Červenohorského sedla je Skřítek třetím průsmykem, kterým lze ze západní (moravské) strany překročit hřeben Hrubého Jeseníku na stranu východní (slezskou). V roce 1842 zde byla dokončena stavba císařské silnice Šumperk – Ostrava, o 40 let později pak byl přímo v sedle otevřen zájezdní hostinec, v nadmořské výšce 867 m n. m. Byl provozován Moravsko-slezským sudetským horským spolkem v roce 1945 při postupu sovětských vojsk vyhořel následkem potyčky s ustupujícími Němci. V roce 1966 byl na jeho místě postaven dnešní motorest s parkovištěm, který poskytuje své služby celoročně. Poblíž je instalována socha Skřítka od akademického sochaře J. Jílka. Skřítkovi nic neunikne – má čtyři tváře, hledící do všech světových stran. Je ztělesněním lidových pohádek a pověstí, které s touto lokalitou souvisí.

Na ploše 166 ha se zde rozkládá Národní přírodní rezervace rašeliniště Skřítek. Bezodtoká kotlina, napájená prameny na úpatí Břidličné hory (1358 m n. m.), skrývá rašeliniště s jezírky. Rostou tu vzácné rostliny, jako je violka bahenní, suchopýr pochvatý, masožravá rosnatka okrouhlolistá či typická ostřice mokřadní.

Zdroj:

Holub David: Jeseníky, Praha: Kartografie, 2004

Kobza Miroslav: Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku, Praha: Regia s. r. o., 2015