Vodopád na Borovém potoce

Délka – 5,6 km
Převýšení – 213 m
Náročnost – nenáročná trasa vhodná i pro rodiny s dětmi

borový vodopádNaše cesta začíná na autobusové zastávce Kouty nad Desnou, most. V tomto místě, těsně pod serpentinami na Červenohorské sedlo, je i odstavné parkoviště pro motoristy. Následujeme modrou turistickou značku směrem k Dolní nádrži Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně. Naše cesta vede po silnici ČEZu, na niž je sice průjezd možný jen na základě zvláštního povolení, nicméně se zde pohybuje mnoho cyklistů, turistů na koloběžkách i obslužných vozidel, dbejte proto prosím vlastní bezpečnosti.

Po necelých dvou kilometrech chůze dorazíme na rozcestí Pod Medvědí horou. Zde z hlavní silnice odbočíme doprava na most přes říčku Divoká Desná. Právě tento tok zásobuje vodou Přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně. Pokračujeme po štěrkové lesní cestě stále po modré značce. Míjíme ústí Borového potoka do Divoké Desné. Stoupáme po pravé straně, tedy levém břehu Borového potoka, který pramení na úbočí Dlouhých strání (1353 m n. m.) a jeho prudký tok zde vytváří četné peřeje.

Půl kilometru od rozcestí se na pravém břehu potoka nachází dřevěný kříž, vzpomínka na tragické úmrtí lesníka Richarda Schnellera, který zde 13. 2. 1934 zahynul při sesuvu laviny. V tomto místě se modrá turistická značka odpojuje od zpevněné lesní cesty, která odbočuje přes potok doleva, my však po modré pokračujeme po pěšině stále po levém břehu Borového potoka. Stoupáme po stezce, která nás přes četné kameny a balvany vyvede po necelém půl kilometru na místo s vyhlídkou na vodopád. Borový potok zde překonává výškový rozdíl 14 m, hlavní vodopád je více než 8 metrů vysoký. Pod ním následuje úsek menších kaskád s dvoumetrovým vodopádem. Úzká kamenitá stezka nás vyvede až na horní okraj vodopádu. Díky výšce hlavního vodopádu je vodopád na Borovém potoce největší soustavou vodopádů na Šumpersku.

Zpátky se vracíme stejnou cestou. Tato zpáteční trasa od autobusové zast. „Loučná nad Desnou, Kouty nad Desnou, most“ tak dohromady činí necelých 6 km. Vycházku lze absolvovat již od železniční stanice „Kouty nad Desnou“, pak trasa měří dohromady (i s cestou zpět) přibližně 11 km.

Mapa zdroj: mapy.cz