Procházka k nejstaršímu poutnímu místu Jeseníků

Délka – 8 km
Převýšení – 308 m
Náročnost – nenáročná trasa vhodná i pro rodiny s dětmi, projede i odolnější kočárek

Procházka k nejstaršímu poutnímu místu JeseníkuNa Červenohorské sedlo je možné dojet autem. Vydáme se po červené turistické značce směrem na Keprník. Stoupáme nad horské chaty a záhy se nám po pravé straně otevírá vstup do bývalého lomu. V roce 2013 zde byl uveden do užívání Památník obětem hor. Jde o dřevěnou kapličku, zmenšeninu vyhořelé kaple na Vřesové studánce. Díky občanskému sdružení Společně obětem hor kapličku postupně zaplňují plakety se jmény těch, kteří v Jeseníkách tragicky zahynuli.

Pohodlná široká cesta stoupá a nabízí několik míst s krásnými rozhledy, zejména na areál Červenohorského sedla v pozadí s masivem Pradědu a Dlouhými stráněmi. Po 3,5 km dorazíme k rozcestí Bílý sloup. Pojmenování místa odkazuje k prvnímu turistickému značení v Jeseníkách, které tvořily obdélníkové tabulky připevněné na bíle natřených sloupech. Právě na tomto rozcestí byl bílý sloup k vidění ještě nedávno.

Procházka k nejstaršímu poutnímu místu JeseníkuOd Bílého sloupu už nám zbývá poslední kilometr, máme možnost potěšit se výhledem přes údolí na skalní útvar Vozka (1377 m n. m.). Pověst vypráví, že v dobách hladomoru tu forman s koňským povozem vezl chléb a špatnou cestu si vyspravoval právě bochníky chleba. Stihl ho za to trest – zkameněl tu i se svým vozem.

Na úbočí Červené hory (1333 m n.m.), kde se nacházíme, se ve svahu pod námi objeví střecha malé kamenné kapličky s pramínkem vody, Vřesová studánka (1290 m n. m.). Místo s úžasnou atmosférou, kam po staletí putovali zdejší obyvatelé čerpat útěchu a sílu pro nelehký život ve zdejších drsných horách. Dnes zde najdeme pouze zmíněnou kapličku a základy kostelíku, který v roce 1946 vyhořel po zásahu bleskem. V roce 2017 věnoval akademický sochař Otmar Oliva na Vřesovou studánku kamenný oltář, stojí na místě původní kaple. Stávala zde i chata, v níž z obavy před perzekucí pobývala v roce 1968 gymnastka Věra Čáslavská. Chata byla kvůli havarijnímu stavu v roce 1988 zbourána.

Až se osvěžíme vodou z pramene, který naši předci nazývali Božie voda a věřili v její zázračnou moc,  můžeme se stejnou cestou vydat zpět.