Pekařov – Žárová – Velké Losiny

Délka trasy:        26,9 km
Převýšení:           stoupání 626 m, klesání 620 m
Náročnost:         středně náročná trasa po asfaltové silnici a asfaltem zpevněné lesní cestě

Velmi příjemná projížďka vedoucí z velké části lesem, kde na člověka narazíte jen zřídka.

Vyjížďku zahájíme u Informačního centra v Loučné, sjedeme kousek z kopce a na křižovatce odbočíme doprava. Najeli jsme na značenou modrou cyklotrasu č. 6156, která nás povede až do Přemyslova. Přes železniční přejezd se dostaneme k penzionu Oáza, zde odbočíme doleva na úzkou místní komunikaci. Půl kilometru od startu se cesta pod sjezdovkou stáčí doleva do velmi prudkého kopce. Jde pouze o krátký úsek, záhy sjíždíme lesem přes železniční přejezd do obydlené části, pokračujeme stále rovně následujíce modrou cyklotrasu. 1,8 km od startu ústí cesta na hlavní silnici č. 44 směr na Jeseník. Cca po 100 m budeme odbočovat doleva směr Přemyslov. Překonáme železniční přejezd a kolem ranče Mustang a hřbitova stoupáme do Přemyslova. 3,9 km od startu dorazíme k rozcestí Přemyslov. Zde odbočíme doleva a vydáme se po modré turistické značce. Po necelých dvou kilometrech (5,8 km od startu) se modrá značka odděluje z cesty a klesá doleva dolů. My budeme pokračovat dále po lesní cestě rovně, bez turistického značení. Po půl kilometru dojedeme na rozcestí s bodem záchrany SU 016. Jsme u chaty Jeřabinka, odtud se vydáme po červené cyklotrase 6155 mírně doprava do kopce. Následuje téměř dvoukilometrové stoupání, vyjedeme do výšky 818 m n. m. Jde o nejvyšší bod dnešního okruhu. Sjíždíme na rozcestí Pekařovská cesta (bod záchrany 015), zde vyměníme červenou cyklotrasu za zelenou. Ještě chvíli sjíždíme lesem a poté vyjedeme na rozcestí Studenec – vlek. Nabízí se nám nádherný výhled. Následujíce stále zelenou cyklotrasu projíždíme mezi domky Pekařova. Na rozcestí Pekařov budeme pokračovat doprava, můžeme však na chvíli odbočit doleva a sjet o kousek níž. Pod cestou objevíte prostý kostelík se starým hřbitovem.

 

V roce 2003 zásluhou pražských skautů začal pokus o obnovu tohoto místa. Kostel byl již v havarijním stavu a hřbitov zarostlý náletovými dřevinami. Na opravy kaple Nanebevzetí Panny Marie se podařilo sehnat prostředky z různých nadačních fondů. Díky tomu a díky mnoha nadšencům a dobrovolníkům se povedlo vrátit tomuto místu půvab. Pekařov byl dříve známý díky manufaktuře na varhany a flašinety Franz Kolb & Söhne Beckengrund. Bohužel po válce byli majitelé odsunuti a manufaktura zdemolována. Několik let se tu při pouti o svátku Nanebevzetí Panny Marie konalo i Mezinárodní setkání flašinetářů.

Z rozcestí Pekařov se vydáme po červené turistické značce z kopce dolů. Je možné jet do Velkých Losin i po zelené cykloturistické značce (tzn. pokračovat podél kostela dolů), je to kratší, ale cesta je horší – kamenitá lesní cesta. Červená turistická značka nás povede až na rozcestí Pod Žárovcem, zde se od ní odpojíme a pokračujeme doprava po neznačené cestě. Po 200 m dojedeme na rozcestí, zde zatočíme doleva a napojíme se na cyklotrasu č. 6114.Pokračujeme do Horního Bohdíkova, kterým projedeme stále následujíce cyklotrasu 6114. Po kilometru se ocitneme v Žárové, kde za pozornost stojí dřevný kostelík sv. Martina z roku 1611. Je jen o 2 roky mladší než Maršíkovský kostel – nejstarší roubená stavba na Severní Moravě.

Pokračujeme stále po cyklotrase, po cca kilometru se k nám připojí zelená cyklotrasa vedoucí od Pekařovského kostelíka. Po dalším kilometru dojedeme na rozcestí Račinka, zde odbočíme doleva. Brzy se ocitneme v areálu Lázní Velké Losiny. Projedeme rovně, na křižovatce za lázeňským parkem se dáme také rovně. Za budovou mateřské školy odbočíme doleva a po cestičce kolem říčky Losinky pokračujeme po modré turistické značce. Kolem kostela projedeme po chodníčku kolem Losinky, vzápětí Losinku překonáme přes mostek a záhy budeme mít po levé straně budovu fary. Na křižovatce se dáme doprava. Před námi je křižovatka se silnicí I/11, projedeme rovně směr Maršíkov. V Maršíkově se dáme na křižovatce doleva na Loučnou nad Desnou.

Po 2 km vjíždíme do Loučné nad Desnou, místní části Filipová. Dojedeme ke křižovatce se silnicí první třídy, zde můžeme jet rovně do kopce směrem na Jeseník. Preferujete-li klidnější cestu, vydejte na křižovatce doleva, přes most a železniční přejezd a posléze doprava. Pojedete boční ulicí paralelně se silnicí první třídy. Projíždíte opět přes železniční přejezd, poté kolem vlakového nádraží. Odbočka doprava Vás dovede zpět k Informačnímu centru Loučná n. D.

MAPA cyklotrasy

Název rozcestí/orientační bod

Nadmořská výška

Vzdálenost od startu

Značení

IC Loučná

485

0 km

červená a modrá cyklotrasa
Rozcestí Loučná nad Desnou – žst.

480

150 m

modrá cyklotrasa 6156
Rozcestí Selská cesta

578

3 km

modrá cyklotrasa 6156
Rozcestí Přemyslov

622

3,9 km

modrá turistická
Odbočka modrého tur. značení

654

5,7 km

bez značení
Bod záchrany SU 016

695

6,2 km

červená cyklotrasa 6155
Rozcestí Pod Jelení skalkou

735

6,7 km

červená cyklotrasa 6155
Rozcestí Pekařovská cesta

753

9,4 km

zelená cyklotrasa 6196
Rozcestí Pekařovský vrch (rozc.)

735

9,6 km

zelená cyklotrasa 6196
Rozcestí Studenec – vlek

718

10,3 km

zelená cyklotrasa 6196
Rozcestí Pekařov

660

11,1 km

červená turistická
Rozcestí Pod Žárovcem

647

11,8 km

bez značení
Jindřichov, Pekařov, rozc.

641

12 km

doleva na cyklotrasu 6114
Rozcestí Horní Bohdíkov – bus

618

14,1 km

cyklotrasu 6114
Rozcestník

432

17,3 km

zelená cyklotrasa 6196, 6114
Rozcestí Račinka – bus

415

18,6 km

bílá, zelená cyklotrasa 6187, 6196, 6197
Rozcestí Velké Losiny – lázně

394

19,5 km

modrá turistická
Rozcestí Velké Losiny – kostel

393

21,2 km

modrá turistická
Křižovatka se silnicí I/44

416

21,4 km

cyklotrasa 6187
Maršíkov křižovatka

430

23 km

červená turistická
Rozcestník Filipová – žst.

447

25,6 km

červená turistická
Rozcestí Loučná nad Desnou – žst.

480

27,6 km

modrá cyklotrasa 6156
IC Loučná nad Desnou

485

27,7 km

modrá a červená cyklotrasa 6155, 6156