Mladečské jeskyně

Vzdálenost z Loučné n. D.            54 km
Doba dojezdu                                  49 min

V okolí obce Mladeč západně od Litovle vytvořily vody pradávných toků řadu jeskyní, z nichž je největší systém Mladečských jeskyní. Je to velmi členitý labyrint chodeb, dómů a vysokých komínů s pozoruhodně modelovanými stěnami a stropy a také krápníkovou výzdobou. Některé chodby zasahují až pod hladinu podzemních vod. Velké kouzlo, hlavně pro malé návštěvníky, má expozice osídlením jeskyně člověkem kromaňonským (Dóm mrtvých). Jde o archeologickou lokalitu světového významu: nejstarší a nejseverněji položené sídliště moderních lidí (kromaňonců) v Evropě. Kromaňonci zde prokazatelně žili již před více než 31 tisíci lety. Mezi nálezy pozůstatků nejstarších obyvatel patří řada lebek a hojné části koster mužů, žen i dětí cromagnonského typu, kteří prokazatelně holdovali lidojedství. Jim patřily také kamenné a kostěné nástroje, zbraně a ozdoby aurignacké kultury. Vykopáno tu bylo také značné množství kostí dnes již vymřelých druhů obratlovců: mamuta, bobra, koně, lišky, jeskynního lva, hyeny, jeskynního medvěda, jelena, soba, bizona, tura a dalších.

Po pradávném zavalení vchodu byly jeskyně znovu objeveny kolem roku 1826 při lámání kamene, od přelomu 19. a 20. století jsou zpřístupněny veřejnosti a od roku 1911 jsou elektricky osvětleny. Když prostory jeskyní pod vrchem Třesín po dlouhých desítkách tisíc let objevili znovu na počátku 19. století lidé, našli zde údajně kosti obra a kostěné nástroje. Několik desetiletí však byly jeskyně cílem neodborných návštěvníků, kteří spolu s krápníkovou výzdobou odnášeli i cenné artefakty a kosti. Až v letech 1881 – 1882 provedl první odborný výzkum kustod vídeňského muzea Josef Szombathy. Začátkem 20. století výzkumy pokračovaly, ale většina nálezů byla zničena při požáru zámku v Mikulově na konci II. světové války. Jeskyně jsou také zimovištěm několika druhů netopýrů a vrápenců, mezi nimiž početně dominuje vrápenec malý a významnými jsou i netopýr brvitý a netopýr vodní.

Ze středověku pocházejí válečné nebo epidemické hroby, odťaté lebky zajatců nebo zločinců, železné předměty, jezdecká soška a jiné nálezy. Podle pověstí sloužily jeskyně v těchto dobách i lupičům, kteří v nich zaživa pohřbívali své oběti. Podle historických záznamů byl Třesín, ležící na obchodní cestě z Čech do Olomouce, ve středověku skutečně nejobávanějším místem, kde povozy byly často přepadány a jejich doprovod pobit nebo unesen.

Návštěvní okruh je dlouhý 380 metrů s malou archeologickou expozicí; prohlídka trvá cca 40 minut. Teplota vzduchu je 8 °C, průměrná relativní vlhkost 95 %.

MAPA

Kontakt:
Telefon: +420 585 347 148, +420 728 264 197
E-mail: mladec@caves.cz
http://www.caves.cz/jeskyne/mladecske-jeskyne

Otevírací doba:
Květen – září
Út – Ne  9:00 – 16:30

Duben, říjen
Út – Ne  9:00 – 15:00

Listopad
Po – Pá vstup pouze v 10:00 a ve 13:00