Knížecí cesta

Délka trasy:12,9 km
Převýšení:stoupání 268 m, klesání 269 m
Náročnost:nenáročná trasa po alfaltové silnici a zpevněné lesní cestě, vhodná i pro zdatnější děti

Vyjížďku zahájíme na rozcestí u vlakového nádraží v Loučné nad Desnou. Vyrazíme po značené modré cyklotrase č. 6156, která nás povede až do Přemyslova. Přes železniční přejezd se dostaneme k penzionu Oáza, zde odbočíme doleva na úzkou místní komunikaci. Půl kilometru od startu se cesta stáčí doleva, za mostem začíná velmi prudký kopec. Jde pouze o krátký úsek, záhy sjíždíme lesem přes železniční přejezd do obydlené části, pokračujeme stále rovně následujíce modrou cyklotrasu. 1,8 km od startu ústí cesta na hlavní silnici č. 44 směr na Jeseník. Cca po 100 m budeme odbočovat doleva směr Přemyslov. Překonáme železniční přejezd a kolem ranče Mustang a hřbitova stoupáme do Přemyslova. 3,9 km od startu dorazíme k rozcestí Přemyslov. Zde odbočíme doprava na lesní cestu zvanou Knížecí a budeme následovat zelenou cykloturistikou značku (trasa č. 6157). Jedeme pohodlnou lesní cestou, 5,2 km od startu míjíme kamenné základy – tzv. Bremsberk. Jde o pozůstatky lesní železnice, kterou byla protkána celá stráň nad námi. Železnice s rozchodem kolejí 700 mm byla vybudována po katastrofální smršti v roce 1897. Zařízení fungovalo až do odsunutí původního německého obyvatelstva v roce 1945.
200 m za Bremsberkem dosáhneme nejvyššího bodu naší trati, následuje 2 km dlouhý sjezd do údolí Hučivé Desné. Zde se odpojíme od zelené značky a dále pokračujeme doprava po žluté cyklotrase č. 6155. Jedeme stále z kopce osadou Annín, která je od roku 1961 součástí obce Loučná nad Desnou. 9 km od startu dorazíme na rozcestí Kouty n. D. – centrum bus. Zde odbočíme doprava na silnici první třídy č. 44 a pojedeme po ní 1,3 km. Poté odbočíme doleva přes most, u křížku se dáme doprava a k další jízdě využijeme místní komunikaci vedoucí paralelně se silnicí první třídy. Po 800 m silnička ústí zpět na silnici první třídy č. 44. Odbočíme doprava, po silnici první třídy přejedeme přes most a hned za mostem odbočíme doleva. Jsme na modře značené cyklistické trase, po které jsme jeli na začátku našeho výletu. Modrá značka nás po necelých 2 km dovede zpět k vlakovému nádraží v Loučné nad Desnou.

Mapa

Název rozcestí/orientační bod

Nadmořská výška

Vzdálenost od startu

Značení

Rozcestí Loučná nad Desnou – žst.

480

0

modrá cyklotrasa 6156
Rozcestí Selská cesta

578

3,2 km

modrá cyklotrasa 6156
Rozcestí Přemyslov

622

3,8 km

zelená cyklotrasa 6157
Rozcestí Knížecí cesta

628

7,4 km

červená cyklotrasa 6155
Rozcestí Kouty nad Desnou, centrum, bus

560

8,9 km

neznačená – silnice č. I/44
Rejhotice, penzion Zálesí

523

10,2 km

doleva přes mostek, neznačená cesta
Most přes Desnou na silnici I/44

509

11,2 km

doprava, za mostem hned doleva a po modré cyklotrase 6156
Rozcestí Loučná nad Desnou – žst.

480

12,8 km