Hrobka rodiny Kleinů

130 let stará lipová alej, která začíná u Penzionu Na Staré poště, Vás kolem starého loučenského hřbitova dovede k rodinné hrobce podnikatelské rodiny Kleinů. Hrobka se původně nacházela na starém brněnském hřbitově, když byl ovšem v 80. letech 19. století rušen, rozhodla se rodina Kleinů hrobku přestěhovat do Loučné. Zvolili pro ni místo na stráni za tehdejším hřbitovem v Kociánově (hřbitov byl založen r. 1815), nedaleko zámku. Náhrobek s náhrobními deskami byl roku 1886 v Brně rozebrán, vlakem dopraven do Sobotína (trať do Loučné byla zprovozněna až v roce 1904), odtud koňskými potahy do Vízmberka (Loučné). V listopadu 1886 byla vysázena lipová alej, postaveno žulové schodiště a do konce roku 1886 postavena hrobka.

Hrobka

Na jaře 1887 bylo osazováno okolí hrobky dalšími stromy a byl vysázen živý plot z 6000 sazenic hlohu obecného dovezených až z Vratislavi, travní semeno bylo dovezeno z Vídně. V srpnu bylo v Brně rozebráno i litinové pseudogotické mřížoví lemující hrobku spolu se soklem, který sestával ze 193 kamenných kusů. I tento náklad o hmotnosti téměř 45 000 kg byl převezen do Loučné a zde sestaven.

V říjnu 1887 byly z Brna převezeny kovové rakve s ostatky nejvýznamnějšího z bratří Kleinů Franze I. (ᵻ 1855), jeho manželkou Franziskou (ᵻ 1851), jeho synem Franzem II. (ᵻ 1882) a dcerami Franze II. Leopoldinou (ᵻ 1863) a Sofií (ᵻ 1861). Z loučenského hřbitova byly exhumovány ostatky manželky Franze II. Leopoldiny (ᵻ 1866) a tělíčko jejich ročního vnuka Franze (ᵻ 1885), syna Franze III.

HrobkaNáhrobek je osazen litinovou sochou sv. Alžběty Durynské, stejnou sochu nalezneme i u vchodu do zámeckého parku. Náhrobek byl ozdobený kovovými věnci, nově byly doplněny erby svobodných pánů Kleinů z Vízmberka. Rohy soklu zdobily čtyři kovové lampy. Litinové součásti pocházeli zřejmě z dílny Kleinových železáren v nedalekém Sobotíně.

Živý plot z hlohu byl v roce 1910 zlikvidován a hrobka byla ze tří stran obehnaná asi dvoumetrovou betonovou zdí.

Postupem času přibylo do hrobky dalších sedm potomků vízmberské větve Kleinů: Alfréd (ᵻ 1918), Elisabeta (ᵻ 1925), Franz III. (ᵻ 1930), Rudolf (ᵻ 1930), Leopoldina (ᵻ 1944) a Emma (ᵻ 1947), která má samostatný mramorový náhrobek s českým nápisem.

V roce 1992 dala obec Loučná nad Desnou zanedbanou hrobku do pořádku. Chybějící mřížoví bylo vyrobeno v Nové huti v Zábřehu.

Zdroj:
Polách, Drahomír: Historické toulky Šumperskem II, Štíty: VEDUTA 2017, s. 19 – 27.
http://www.loucna-nad-desnou.cz/o/hrobka-rodiny-kleinu-loucna-nad-desnou