Horní a dolní nádrž elektrárny Dlouhé stráně

Délka trasy:       33,6 km
Převýšení:          stoupání 978 m, klesání 974 m
Náročnost:         náročná trasa po asfaltové silnici, místy s prudkým stoupáním, vhodné pro silniční kola

Trasa začíná u Informačního centra v Loučné nad Desnou. Vydáme se do kopce, po červené cykloturistické značce. Přejedeme rovně přes hlavní silnici a pokračujeme stále po stejné značce do kopce. Na konci obce je závora a zákaz vjezdu motorových vozidel. Stoupáme lesem na rozcestí U Tříramenného potoka (1,8 km od startu), pokračujeme stále po červené. Přes rozcestí Pod Vlčím sedlem (3,5 km od startu) a rozcestí Uhlířská cesta (5 km od startu) následujeme červenou cyklotrasu.

7,2 km od startu je třeba dbát zvýšené opatrnosti, projíždíme pod lanovkou a přes sjezdovku, kudy vedou tratě Bikeparku Kouty. Hrozí nebezpečí střetu s bikery!

Po 7,9 km od startu přijíždíme na rozcestí Medvědí hora. V tomto bodě se nachází horní stanice lanovky, je možno se tu občerstvit v Baru u Medvěda, příp. vystoupat na rozhlednu. Pokračujeme opět po červené cyklotrase, po šesti stech metrech se k nám na rozcestí Tetřeví chata připojí zelená cykloturistická značka.  Po souběhu značek dojedeme až na rozcestí Pod horní nádrží PVE. K odpočinku a občerstvení můžeme využít dřevěný přístřešek. Pokračujeme rovně, nyní již pouze po zelené značce.

11,4 km od startu se zelená odpojuje na lesní ekocestu, my pokračujeme po neznačené cestě kolem závory. Po 300 m najedeme na in-line okruh, kde s minimálním převýšením pokračujeme 1,4 km. Na dalším rozcestí se vydáme doprava na závěrečné stoupání. Krásnými výhledy z okruhu kolem horní nádrže se můžeme kochat pouze pěšky, platí zde zákaz jízdy na kole.

Zpět pojedeme od nádrže stejnou cestou, nejprve doleva, na dalším rozcestí doprava. Na značeném rozcestí Pod horní nádrží PVE se vydáme doprava po červené cykloznačce. Čeká nás 11ti km sjezd kolem dolní přehrady přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně až na křižovatku se silnicí I. třídy č. 44. Na křižovatce se vydáme doleva po souběhu červené a zelené cyklotrasy, posléze po souběhu červené a modré. Od rozcestí Kouty n. D. – centrum, bus pokračujeme dál po neznačené silnici I. třídy č. 44. Cca 100 m za odbočkou na Přemyslov odbočíme z hlavní silnice po modré cyklotrase doprava, projíždíme boční ulicí a po půl kilometru se vrátíme zpět na hlavní.

MAPA cyklotrasy

Název rozcestí /orientační bod Nadmořská výška Vzdálenost od startu Značení
IC Loučná 485 0 km červená a modrá cyklotrasa do kopce 6155 a 6156
Rozcestí Tříramenný potok 578 1,8 km červená cyklotrasa 6155
Rozcestí Pod Vlčím sedlem 681 3,5 km červená cyklotrasa 6155
Rozcestí Uhlířská cesta 805 4,9 km červená cyklotrasa 6155
Rozcestí 822 5,1 km červená cyklotrasa 6155
Rozcestí Medvědí hora – lanovka 1099 7,9 km červená cyklotrasa 6155
Rozcestí Tetřeví chata 1165 8,5 km červená cyklotrasa 6155
Rozcestí Pod horní nádrží PVE 1177 10,3 km zelená cyklotrasa 6263
Křižovatka cest, odbočka zelené cyklotrasy doleva 1271 11,4 km neznačená cesta rovně přes závoru
Křižovatka 1297 11,7 km doleva neznačenou cestou
Křižovatka 1325 13,1 km doprava neznačenou cestou
Horní nádrž Dlouhé stráně 1350 13,5 km stejnou cestou dolů
Křižovatka 1325 14 km doleva neznačenou cestou
Křižovatka 1297 14,6 doprava neznačenou cestou
Křižovatka cest, odbočka zelené cyklotrasy doprava na ekocestu 1271 14,9 km rovně po zelené cyklotrase 6263
Rozcestí Pod horní nádrží PVE 1177 16,1 km doprava po červené cyklotrase 6155
Rozcestí Pod Zámčiskem 895 20,5 km červená cyklotrasa 6155
Rozcestí U Kamenné chaty 860 21,2 km červená cyklotrasa 6155
Dolní nádrž PVE Dlouhé stráně 800 22,5 km červená cyklotrasa 6155
Rozcestí Pod Medvědí horou 665 25,4 km červená cyklotrasa 6155
Rozcestí Kouty n. D. – most, bus 602 27,7 km červená a zelená cyklotrasa 6155 a 6157
Rozcestí Areál Kouty – horní park. 575 29,1 km červená a modrá cyklotrasa 6155 a 6156
Kouty nad Desnou, centrum, bus 560 29,9 km neznačená – silnice č. I/44
Most přes Desnou na silnici I/44 509 32 km Doprava po modré cyklotrase 6156
Most přes řeku Desnou 496 32,5 km doleva přes most, za mostem doprava po hlavní silnici
Za restaurací pod Jedlovým vrchem 491 33,5 km doprava po červené a modré cyklotrasa 6155, 6156
IC Loučná 485 33,6 km