Historický trojmezník

Jedná se o hraniční kámen z roku 1721, který vyznačoval hranice tří panství: na severní straně je vytesaná biskupská mitra a berla s písmeny E. W., tj. Episcopus Wratislaviensis (biskupství vratislavské). Jižní stranu zdobí kříž řádu německých rytířů, který tehdy vlastnil panství Bruntál. Písmena F. L. označují tehdejšího místodržícího komendy v Bruntále Franze Ludwiga. Na jihozápadní straně kamene spatříme lva na třech hůrkách, znak pánů ze Žerotína, v jejich majetku tehdy bylo panství Vízmberk, dnes Loučná nad Desnou.

Historický trojmezník na Pradědu – znak Řádu německých rytířů

Historický trojmezník na Pradědu – znak Žerotínů