Vlčí sedlo – Maršíkov

Délka                  21 km

Převýšení           stoupání 479 m, klesání 482 m

Náročnost          středně náročná trasa pro trekové kolo, asfaltová silnice, místy zpevněná lesní cesta

Upozornění       trasa vede přes oboru Rudno, kde je v měsících únor a březen zákaz vstupu

Trasa začíná u Informačního centra v Loučné nad Desnou. Vydáme se do kopce, po červené cykloturistické značce. Přejedeme rovně přes hlavní silnici a pokračujeme stále po stejné značce do kopce. Na konci obce je závora a zákaz vjezdu motorových vozidel. Stoupáme lesem na rozcestí U Tříramenného potoka (1,8 km od startu). Pokračujeme stále po červené až na rozcestí Pod Vlčím sedlem (3,5 km od startu). Zde se od červené cyklotrasy oddělíme a pokračujeme po zelené cyklotrase rovně podél oborního plotu. Nad rozcestím Pod Čepelí je brána do obory Rudno (4,8 km od startu). V bráně je branka pro pěší a cyklisty. Po půl kilometru jsme na Vlčím sedle (5,2 km od startu).

Nyní nás čeká 5ti km sjezd nejprve lesem až po bránu obory, a poté obcí Vernířovice. V horní pasáži sjezdu se nám nabízejí nádherné výhledy na hlavní hřeben od Ztracených kamenů přes Břidličnou horu, Jelení hřbet, Velký Máj (1384 m n. m.). U kostela sv. Matouše ve Vernířovicích se oddělíme od zelené cyklotrasy, jedeme po hlavní silnici doprava (zelená odbočuje doleva). Asfaltová komunikace pokračuje mírně z kopce, po levé straně míjíme soukromý chov daňků. Na křižovatce před obcí Sobotín odbočujeme doprava směrem na Maršíkov, Velké Losiny (13,5 km od startu). Po kilometru stoupání následuje sjezd do obce Maršíkov, projíždíme kolem dřevěného kostelíka sv. Michaela z roku 1609 – jde o nejstarší roubenou stavbu na Severní Moravě. Na křižovatce u hřbitova (16 km od startu) se dáme doprava směr Loučná nad Desnou. Po 2 km vjíždíme do Loučné nad Desnou, místní části Filipová. Dojedeme ke křižovatce se silnicí první třídy, zde můžeme jet rovně do kopce směrem na Jeseník. Preferujete-li klidnější cestu, vydejte na křižovatce doleva přes most a železniční přejezd a posléze doprava. Pojedete boční ulicí paralelně se silnicí první třídy. Projíždíte opět přes železniční přejezd, poté kolem vlakového nádraží. Odbočka doprava Vás dovede zpět i Informačnímu centru Loučná n. D.

Mapa cyklotrasy

 

Název rozcestí /orientační bod Nadmořská výška Vzdálenost od startu Značení
IC Loučná 485 0 km červená a modrá cyklotrasa do kopce 6155 a 6156
Rozcestí Tříramenný potok 578 1,8 km červená cyklotrasa 6155
Rozcestí Pod Vlčím sedlem 681 3,5 km zelená cyklotrasa 6189
Rozcestí Vlčí sedlo 765 5,2 km zelená cyklotrasa 6189
Rozcestí Sedmidvory – Brněnka 610 8,2 km zelená cyklotrasa 6189
Rozcestí Vernířovice – kostel, bus 516 10 km pod kostelem doprava a po hlavní silnici
Křižovatka – odbočka na Velké Losiny a Maršíkov 446 13,5 km odbočit z hlavní silnice doprava na Maršíkov, cyklotrasa 6187
Rozcestí Nad Maršíkovem 493 14,7 km cyklotrasa 6187
Křižovatka na Velké Losiny a Loučnou nad Desnou 434 16 km doprava po červené turistické
Křižovatka se silnicí I/44 v Loučné nad Desnou 450 18,6 km doleva po červené turistické
Rozcestí Filipová – žst. 447 18,9 km doprava po červené turistické
Rozcestí Loučná nad Desnou – žst. 480 21 km červená a modrá cyklotrasa do kopce 6155 a 6156
IC Loučná nad Desnou 485 21,2 km